Osnabrück University navigation and search


Main content

Top content

Faculty Members

Oberseminar Algebra und Diskrete Mathematik

6.164

Dozenten

Beschreibung

Weitere Angaben

Ort: 35/E23-E24: Di. 14:00 - 16:00 (5x) Donnerstag, 14.07.2022 15:00 - 16:00, 93/E06: Di. 14:00 - 16:00 (4x), 35/E01: Di. 14:00 - 16:00 (1x), 69/117: Dienstag, 13.09.2022 15:00 - 17:00
Zeiten: Di. 14:00 - 16:00 (wöchentlich), Ort: 35/E23-E24, 93/E06, 35/E01, Termine am Donnerstag, 14.07.2022 15:00 - 16:00, Donnerstag, 14.07.2022, Dienstag, 13.09.2022 15:00 - 17:00, Ort: 35/E23-E24, 69/117
Erster Termin: Dienstag, 26.04.2022 14:00 - 16:00
Veranstaltungsart: Oberseminar (Offizielle Lehrveranstaltungen)

Studienbereiche

  • Mathematik > Arbeitsgemeinschaften und Kolloquien
  • Mathematik > Master Mathematik